137 millioner i overskud på den daglige drift

De sidste års stærke fokus på økonomien i Egedal Kommune medfører, at årsregnskabet for 2014 viser et overskud på den løbende drift på 137 millioner kroner. Det er 11,9 millioner kroner mere end budgettet.

En stram økonomistyring og et solidt overskud på den løbende drift er vigtigt, fordi det giver rum til fremtidige investeringer i udvikling og anlæg. Samtidig sikrer det, at kommunens kassebeholdning er velkonsolideret til at imødekomme økonomiske udsving.

Regnskabet for 2014 viser, at vi har orden i vores økonomi og kan skabe et vist økonomisk råderum. Det er vigtigt, når politikerne skal sikre, at der løbende sker en omprioritering af pengene til de områder, der er udsat for et stort udgiftspres – for eksempel stiger antallet af ældre over 85 år betydeligt i de kommende år.

Det samlede regnskab viser et underskud i årets resultat (både drifts- og anlægsudgifter) på 139 millioner kroner som primært skyldes et planlagt underskud på anlægsområdet. Anlægsudgifterne i 2014 udgør 274 millioner kroner, og har i de senere år været højere på grund af byggeriet af det nye rådhus, sundhedscenter og døgnpladser. Egedal Kommune har finansieret byggeriet af egne opsparede midler. Dermed påvirker det ikke servicen til borgerne.

Nu er rådhusbyggeriet færdigt og anlægsudgifterne vil de næste år falde til et mere normalt niveau. Egedal Kommune forventer igen, at have et overskud på årets resultat i 2015.

Egedal Byråd arbejder fortsat på at gøre Egedal Kommunes økonomi robust til de fremtidige udfordringer. Det sker eksempelvis gennem projektet ’Parat til fremtiden’, hvor der er fokus på brugertilfredshed, mere effektivitet og et økonomisk råderum på 125 millioner kroner i 2018 til forudsigelige udfordringer og politiske prioriteringer.