23 millioner til bedre inklusion i skolerne

Egedal Kommune har de seneste år arbejdet målrettet med inklusion, for at give børn med særlig behov en mulighed for at være en del af fællesskabet fremfor at ekskludere eleverne i specialklasser.

I dag er omkring 98 procent af Folkeskolens 6.200 elever i Egedal inkluderet, hvilket svarer til ca. 100 børn. Det stiller krav til lærere og pædagoger.

Derfor har vi besluttet, at bruge 23 millioner kroner til inklusion og – over en toårig periode - yderligere 15 millioner kroner direkte på efteruddannelse af medarbejderne. De 23 millioner er penge, der er flyttet fra det specialiserede område og ud til den almindelige folkeskole, der dermed også har fået flere midler til ekstraordinære, akut opståede behov.

Foreløbigt er 250 lærere og 250 SFO-pædagoger på skolebænken i faget ’inklusion’. De øvrige 500 medarbejdere skal efter planen efteruddannes i løbet af skoleåret 2015/16.

Når medarbejderne har gennemført uddannelsesforløbet, har de et professionelt tværfagligt sprog i form af begreber og metoder, der skal støtte deres samarbejde om at udvikle inkluderende læringsmiljøer og understøtte alle elevers læring og trivsel.