3 gange så mange ældre over 85 om 10 år

Egedal Kommune er fortsat den kommune i landet, der, i gennemsnit, har de laveste udgifter til sine 7.400 ældre over 65 år – nemlig 23.070 kroner pr. borger.

Forklaringen på de lave udgifter er fortsat, at kun 5 procent af de ældre i Egedal er over 85 år, hvilket typisk er den aldersgruppe, der har størst behov for hjælp bl.a. i form af pladser på plejecentre med døgnberedskab.Men behovet for hjælp stiger.

Vi forventer, at antallet af de ældste ældre bliver tredoblet de næste 10 år til 1.100 borgere. En udfordring Egedal Kommune allerede nu arbejder på at kunne håndtere ved at bygge flere plejeboliger. I 2015 opfører boligselskabet DAB 'Plejecenter Egeparken', der ligger lige op ad Egedal Sundhedscenter i Egedal By.

Det stigende behov for hjælp har allerede vist sig i regnskabet for 2014, hvor forbruget af hjemmehjælp er steget med over 9 millioner kroner, mens medfinansieringen af sygehusvæsenet er blevet 13 millioner kroner dyrere.

Egedal Kommune har i 2014 modtaget 6 millioner kroner fra regeringspuljen ’ældremilliarden’ og på det grundlag har kommunen bl.a. skruet op for rengøringen hos borgere i eget hjem, hævet normeringen på plejecentrene og til træning. Samtidig har vi igangsat projektet ’Det gode hverdagsliv’, der skal hjælpe alle borgerne til at klare sig selv længst muligt - bedst muligt.

Serviceniveauet på alle vore ydelser til de ældre er fortsat et stykke over gennemsnittet, og når vi i løbet af 2015 undersøger brugertilfredsheden på hjemmehjælpsområdet, håber vi naturligvis, at tilfredsheden er lige så høj som ved sidste undersøgelse i 2012.