Afskrivninger

Ejendomsskat og forbrugsafgifter

Afskrivningen drejer sig primært om krav som er uerholdelige

Husleje

Afskrivningen drejer sig om krav som er uerholdelige.

Diverse administrative afskrivninger

Beløbet dækker over en række større og mindre beløb, hvoraf tilretning af afskrivning vedrørende 2013 på Hjælpemiddeldepotets område udgør den største post. Denne post er en teknisk afskrivning.

Elevrefusioner

Der er tale om en teknisk afskrivning.

Pension

Afskrivningen skyldes bogføring af forud/bagud pension i forbindelse med overgang til nyt pensionssystem.

Erhvervsaffaldsgebyr

Afskrivningen drejer sig primært dels om krav som er forældede og dels krav hvor virksomheden er erklæret konkurs.

Økonomiudvalget anbefalede på sit møde den 18. marts 2015 afskrivninger af beløb over 100.000 kr. for i alt -1.747.977 kr.