Anlægsoversigt

Den samlede værdi af kommunens anlægs- aktiver udgør pr. 31. december 2014 i alt 1.881,3 mio. kr.

Udover årets afskrivninger skyldes ændringen i året hovedsageligt, at der i 2014 er foretaget opskrivninger på 197,3 mio. kr. på det nye rådhus og sundhedscenter. Forbruget på rådhuset og sundhedscenteret i 2014 på 197,0 mio. kr. er således tilføjet i anlægskartoteket som en værdiregulering. Ved årets udgang var Egedal rådhus og sundhedscenter fortsat registreret som under opførelse, da bygningerne ikke var klarmeldt.

Når der foreligger endeligt anlægsregnskab vil de to igangværende projekter vedrørende rådhuset og sundhedscenteret blive udlignet. Derefter vil rådhuset og sundhedscenteret blive oprettet som nye aktiver.