Beretninger

Egedal Kommune er organiseret i forskellige fagcentre. Herunder kan hver centers beretning for 2014 regnskabet læses. I center beretningerne kan detaljeret læses om hvorledes økonomiopfølgningen har været for året i hvert enkelt fagcenter.

Center for Borgerservice Center for Ejendomme og Intern Service
Jobcenteret  Center for Administrativ Service
Center for Social Service  Direktion og Sekretariater 
Center for Sundhed og Omsorg  Sælg og lej tilbage – SOLT 
Center for Skole og Dagtilbud  Nyt rådhus og sundhedscenter
Center for Plan, Kultur og Erhverv  Renter, tilskud, udligning og skatter 
Center for Teknik og Miljø Balanceforskydninge