Der er god økonomi i det nye rådhus

Egedal Rådhus og Sundhedscenter er Danmarks første kombinerede rådhus og sundhedscenter.

Det er et smukt, urbant og meget klimavenligt hus, der eksempelvis udnytter solen optimalt til at skabe både energi, varme og godt dagslys.

Ved at samle en lang række servicetilbud i ét hus har det gjort alting nemmere og mere effektivt.

Indtil den 10. november 2014 var administrationen spredt ud på syv forskellige renoveringsmodne bygninger, hvor medarbejderne brugte rigtig mange timer på at 'pendle' til møder med hinanden for at koordinere arbejdet.

Derfor besluttede politikerne for et par år siden, at opføre et nyt rådhus og sundhedscenter, der samler alle funktionerne ét sted. Egedal Rådhus og Sundhedscenter har kostet 330 millioner kroner at opføre, men investeringen vil ifølge beregningerne have tjent sig selv hjem igen over 25 år.

Den positive økonomiske effekt skyldes især muligheden for besparelser på den daglige drift i form af færre udgifter til administration, bygningsdrift, energi og transport.

Der er politisk enighed om, at byggeriet ikke må påvirke Egedal Kommunes driftsbudget og likviditet negativt i finansieringsperioden. Det betyder eksempelvis at driften af vores skoler og daginstitutioner ikke bliver negativt påvirket af byggeriet.