Finansieringsoversigt

Udgiftsbaseret finanseringsoversigt

Noterne er beskrevet i særskilt afsnit: Noter til regnskabet.