Garantier, eventualrettigheder og -forpligtelser

Garantier, eventualrettigheder og -forpligtelser er de forpligtelser, der kan blive gjort gældende overfor kommunen og kan påføre kommunen tab. Det drejer sig blandt andet om indskudskapital og garantier ved finansiering af socialt boligbyggeri. Der er garantier delt med staten i form af regaranti. I oversigten indgår kun den kommunale andel. 

Noter:        

Garantiforpligtelse vedr. Ledøje forsamlingshus beror på regnskab 2013, da regnskabet 2014 ikke er afsluttet
Garantiforpligtelse vedr. Hovedstadens Naturgas beror på oplysninger fra 2013, da regnskabet vedr. 2014 ikke er afsluttet.
Garantiforpligtelse Udbetaling Danmark er solidarisk jf. lov nr 324 vedr. Udbetaling Danmark af 11-4-2012, §32 stk 5
Garantiforpligtelse vedr. Movia er solidarisk, men fordelt jf. opgørelse fra Movia 2013