Regnskab for afsluttede anlægsprojekter

Der er ikke foretaget politiske behandlinger i fagudvalgene med henblik på godkendelse af nedenstående anlægsregnskaber over 2 mio. kr. samt anlægsregnskaber under 2 mio.kr. med en afvigelse på mere end 10 %.

Godkendelsen af anlægsregnskaberne indgår derfor i regnskab 2014, dvs. at Økonomiudvalget og Byrådet i forbindelse med godkendelse af det samlede regnskab 2014 også godkender nedenstående anlægsregnskaber.

Regnskaberne er afsluttet i løbet af 2014 eller i forbindelse med regnskabsafslutningen for 2014.

Ifølge regnskab 2014 er der tale om anlægsregnskaber for nedenstående projekter. Anlægsregnskaberne er medtaget her i regnskabsafslutningen for 2014 for at få regnskabsafsluttet de afsluttede projekter.

Anlægsprojekter over 2 mio. kr.:

003-040 Kildedal Projekt

301-030 Kvalitetsfondsprojekt – Skoler – 2013

318-003 Kvalitetsfondsprojekt – Idræt – 2013

514-023 Kvalitetsfondsprojekt – Inst. -2013

532-032Kvalitetsfondsprojekt – Ældre- 2014 forbrugsmæssigt fordelt på:

  • 301040 Skoler
  • 318040 Idræt
  • 514040 Institutioner

 

Anlægsregnskabet aflægges samlet på Kvalitetsfondsprojekter 2013 og 2014.

650-031 Ejendomsrenovering

Anlægsprojekter under 2 mio. kr. med afvigelse på mere end 10 %:

533-005 Præstegården i Ledøje

Anlægsprojekter over 2 mio. kr.

Anlægsprojekt 003-040 ”Kildedal Projekt”

I 2010 blev der fra region Hovedstaden og Naturklagenævnet givet grønt lys for, at kommunen kunne vedtage plangrundlaget for et ferie- og oplevelsescenter. I efteråret 2011 blev projektet opkøbt af Days-konsortiet. Kommunen er i dialog med Dayz-konsortiet omkring et revideret plangrundlag, som udarbejdes i 2013. I 2013 ønskede Dayz-konsortiet at udtræde af projektet

Den 30. november 2011 godkendte Kommunalbestyrelsen en udgiftsbevilling på 2,2 mio. kr. til finansiering af kommunens interne omkostninger ved projektet (ansættelse af 2 projektmedarbejdere i 2012 og 2013). Der er i perioden 2011 til 2013 afholdt udgifter på 1,1 mio. kr. Til brug for projektet er der i budgettet for 2014 afsat 0,2 mio. kr. til aflønning af 1 medarbejder i perioden 1. januar til 30. april. Projektet afsluttes i 2014. 

 

 

 

Anlægsregnskab er hermed aflagt.

Anlægsprojekt 301-030 Kvalitetsfondsprojekter - skoler -2013

Den 27. februar 2013 blev bevilget 3,715 mio. kr. til renovering på skoleområdet.

Anlægsprojekt 318-003 Kvalitetsfondsprojekter – idræt-2013

Den 27. februar 2013 blev bevilget 0,8 mio. kr. til renovering på idrætsområdet.

Anlægsprojekt 514-023 Kvalitetsfondsprojekter – institution-2013

Den 27. februar 2013 blev bevilget 1,8 mio. kr. til renovering på institutionsområdet.

Anlægsprojekt 532-02 Kvalitetsfondsprojekter - Ældre

Den 26. februar 2014 blev der bevilget 6,416 mio. kr. til renovering af skole-, idræts- og institutionsområdet.

Samlet oversigt for Kvalitetsfondsprojekter 2013 og 2014.

 

 

 

 

 

 

 

 

Anlægsregnskab er hermed aflagt og anvendt på følgende arbejder:

 Kvalitetsfond 2013:

Skoleområdet til Bækkegårdsskolen og Ganløse skole

Idrætsområdet til Idrætscenteret Smørum og Ølstykke Svømmehal

Institutionsområdet til Børnehaven Kildeholm.

Den resterende del af 2013 bevillingen 0,628 mio. kr. er anvendt under kvalitetsfondsprojekt 2014 primært på institutionsområdet.

Kvalitetsfond 2014:

Skoleområdet til Boesagerskolen, Søagerskolen, Stengårdsskolen, Slagslunde skole, Jørlunde 10. klasse, PBC-screening og Maglehøjskolen.

Institutionsområdet til Børnehuset Stangkær, Børnehuset Regnbuen, Kratkær og Byggelegepladsen Egelund.

Anlægsprojekt 650-031 Ejendomsrenovering

Til brug for større ejendomsrenoveringer af kommunens ejendomme blev der den 24. april 2013 bevilget 6,5 mio. kr. og den 26. feb. 2014 blev der bevilget 6,6 mio. kr. 

 

 

 

 

 

Anlægsregnskab er hermed aflagt og anvendt på følgende arbejder:

2013 - Hampelandskolen renovering af facader, Bækkegårdsskolen krav arbejdstilsynet, Boesagerskolen renovering af tag svømmehal og tandklinik og Stengårdsskolen renovering af tag.

Maglehøj daginstitution krav for arbejdstilsyn, Regnsbueskoven, dræn på p-plads, Hindbærvangen vuggestue tag, vinduer m.m., Hvidhøj renovering af tag og facade, Solsikken, Blåmejsen nye vinduer, Møllehøjens Børnegård udskiftning af asbest tag, Multihal i Veksø og Enkesædet nyt tag.

2014 - Færdiggørelse af projekter der er opstartet i 2013 herunder Hampelandskolen renovering af facader,

Bækkegårdsskolen krav arbejdstilsynet, Boesagerskolen renovering af tag svømmehal og tandklinik, Stengårdsskolen renovering af tag, Hvidehøj renovering af tag og facade, Blåmejsen nye vinduer.

Endvidere er der udført arbejder på Lærkeskolen renovering af gangbroer, Balsmoseskolen renovering af tag, Veksø skole tagrenovering, Maglehøjskolen tagrenovering, Slagslunde skolen nyt tag, Jørlunde 10 kl. center nyt tag, nye vinduer og facader, Hindbærvangen Ung Egedal, Stenløse Hallen renovering af tag og Sandbjerghallen nyt tag.

Anlægsprojekter under 2 mio. kr. med afvigelse på mere end 10 %

Anlægsprojekt 533-005 Præstegården i Ledøje

Egedal Kommune har pr. 1. januar 2011 fået overdraget Ledøje Bygade 23 A-C fra Den Danske Forskningsfond. Ejendommen skal benyttes til almennyttige formål eller på andet alment velgørende øjemed. Kommunalbestyrelsen har den 25. januar 2012 givet anlægsbevilling på 3,0 mio. kr. til indtægter og 3,4 mio. kr. til udgifter. 

Fonden har ydet et tilskud på 1 mio. kr., og der forventes yderligere et tilskud på 2-3 mio. kr., alt efter hvad ejendommen skal benyttes til. Administrationen har gennem en periode forsøgt at afklare, til hvilke formål ejendommen kan benyttes. Der arbejdes konkret med et projekt om at etablere midlertidige flygtningeboliger (værelser) i hovedhuset. Der er afsat midler til et midlertidigt driftsbudget, under Centeret for Plan og Kultur, indtil det er endeligt besluttet, hvad bygningerne skal anvendes til.

Det er vurderet, at de samlede omkostninger til istandsættelse af ejendommen, ved en anvendelse uden større ændringer af ruminddelingen, vil beløbe sig til 5 mio. kr. 

Der har i 2012 været afholdt udgifter på 0,8 mio. kr. og indtægter på 1,2 mio. kr. Til istandsættelse i 2013 er der afsat midler svarende til det forventede tilskud fra fonden.

Byrådet vedtog den 30. april 2014 at Præstegården i Ledøje tilbageføres vederlagsfri til Den Danske Forskningsfond, idet kommunen ikke kan finde anvendelse for ejendommen, som konsekvens af beslutningen er de til formålet afsatte beløb fjernet i forbindelse med anlægsrevisionen ultimo juni 2014.

Anlægsregnskab er hermed aflagt.