Regnskabsbilag

Herunder kan ses Egedal Kommunes regnskabs bilag. Regnskabs bilagene indeholder de yderligere lovkrævede specifikationer til årsregnskabet og de yderligere specifikationer der er vurderet som nødvendige for at give et retvisende billede af Egedal Kommunes økonomiske forhold. De lovkrævede specifikationer vises i form af Finansiel status, tværgående artsoversigt osv. 

Regnskabspraksis

Renteswap

Målopfølgning

Garantier, eventualrettigheder og -forpligtelser 

Investeringsoversigt

Omkostningskalkulationer

Bemærkninger til investeringsoversigt

Afskrivninger

Nettooverførsler

Værdiansættelser

Specialregnskaber

Regnskab for afsluttede anlægsprojekter

Kirkeregnskab

Obligatoriske oversigter

Leasingforpligtelser