Specialregnskaber

Specialregnskaber omfatter affaldshåndtering og varmeforsyning og indeholder både drift og anlæg. Områderne er brugerbetalte og derfor skal regnskaberne, set over en årrække, hvile i sig selv.

Affaldshåndteringen er delt op i 6 områder, hvor der aflægges regnskab særskilt for hvert område. De 6 områder er følgende:

  • Administration
  • Dagrenovation
  • Farligt affald
  • Genbrugspladsen
  • Glas, papir og pap
  • Storskrald og haveaffald.

 

Samlet set er mellemværendet mellem Egedal Kommune og Affaldshåndteringen faldet fra 36,7 mio. kr. i 2013 til ca. 34,3 mio. kr. i 2014.

Affaldshåndtering